VIKTIG INFORMASJON

Spørsmål

Hvor kommer honningen fra?


Honningen er produsert i Balsfjord kommune, Storsteinnes. Her produseres både sommerhonning og høsthonning. Lynghonning samles i Sør Troms fra august.
Når starter nybegynner kurs for birøktere ?


2022 vil nybegynnerkurs starte i mars - april. Ta kontakt på mail for påmelding. Post@honninginord.no
Hvor kommer biene fra?


Biene er av sorten Krainerbier og kommer opprinnelig fra Slovenia.

Birøkter Holde en Honeycomb