VIKTIG INFORMASJON

Spørsmål

Hvor kommer honningen fra?


Honningen er produsert i Balsfjord kommune, Storsteinnes. Her produseres både sommerhonning og høsthonning.
Når starter nybegynner kurs for birøktere ?


2021 vil nybegynnerkurs starte i mars - april. Ta kontakt på maail for påmelding.
Hvor kommer biene fra?


Biene er av sorten Krainerbier og kommer opprinnelig fra Slovenia.